Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 14 of 483  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)Mark Availability
1990khohaaaa-
2005-02-02Theo KohaPhạm, Hiển
2008Xây dựng Website “Library of Information and Library Science”Ths. Nguyễn Thị Thúy Hạnh; Đỗ Huyền Trang
2009Nhu cầu báo - tạp chí và việc đảm bảo nguồn thông tin báo - tạp chí cho người dùng tin tại Thư viện Viện Thông tin Khoa học xã hộiThs. Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Thị Vinh
2009Tìm hiểu vấn đề bảo quản thông tin trong kỷ nguyên sốThs. Nguyễn Thị Thúy Hạnh; Nguyễn Thu Anh
2009Công tác phục vụ bạn đọc khiếm thị tại Thư viện Thành phố Hà NộiPGS. TS Vũ Văn Nhật; Nguyễn Diệp Hà
2009Công tác thu thập xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại thư viện Quân ĐộiThs. Đồng Đức Hùng; Nguyễn Hoàng Anh
2009Công tác phát triển vốn tài liệu tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội - Thực trạng và giải phápThs. Đồng Đức Hùng; Bùi Thị Thanh
2009Công tác xử lý tài liệu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động – Xã hộiThs. Bùi Thanh Thủy; Cao Thị Hằng
2009Tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội phục vụ phương thức đào tạo theo tín chỉThs. Trần Hữu Huỳnh; Nguyễn Thị Thu Phượng
2009Công tác phục vụ người dùng tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Lao động Xã hội Hà Nội - Thực trạng và giải phápTh.S Nguyễn Thị Kim Dung; Trần Thị Thu Thuỳ
2009Tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ của phòng tư liệu Khoa Thông tin - Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiTS. Nguyễn Huy Chương; Trần Thị Hồng Vân
2009Tìm hiểu công tác tự động hóa tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà NộiThs. Trần Thanh Vân; Phạm Thị Sáu
2009Tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ thông tin tại thư viện Học Viện HậuThs. Trịnh Khánh Vân; Phạm Trang Nhung