Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.flis.edu.vn//handle/USSH_123456789/511
Title: Nghiên cứu nhu cầu thông tin địa chí của bạn đọc tại thư viện tỉnh Bắc Ninh
Authors: ThS. Nguyễn Thị Kim Lân
Trần Thế Tiệp
Keywords: Nhu cầu tin; thông tin địa chí; bạn đọc; thư viện tỉnh Bắc Ninh
Issue Date: 2016
Abstract: Cơ sở lý luận và thực trạng về nhu cầu thông tin địa chí, hoạt động thông tin địa chí tại thư viện tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp thỏa mãn nhu cầu thông tin địa chí của bạn đọc thư viện tỉnh Bắc Ninh
URI: http://dspace.flis.edu.vn//handle/USSH_123456789/511
Appears in Collections:Khóa Luận

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Khoa-luan-tot-nghiep-full (sua).doc
  • Description : 
  • Size : 1,88 MB
  • Format : Microsoft Word


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.